PC Pool B.V.

Informatie voor bedrijven

PC Pool is aktief binnen de Nederlandse markt als onafhankelijk softwarehouse gespecialiseerd in PC expertise. Onze activiteiten zijn, geheel in overeenstemming met de ontwikkelingen in het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, gericht op dienstverlening in de automatisering op een zo breed mogelijke wijze.

U kunt bij ons terecht voor detachering, projecten, werving en selectie, bemiddeling voor vast en tijdelijk dienstverband, maar ook voor combinaties hiervan. Zo kunt u ons bijvoorbeeld opdracht geven tot het werven en selecteren van een automatiseringsprofessional, die eerst, gedurende een flexibel te bepalen periode, bij u gedetacheerd wordt en die vervolgens bij u in vaste dienst komt.

PC Automatisering

Wij hebben ons gespecialiseerd in het groeiende segment van de PC automatisering. De PC technologie is sterk in ontwikkeling en maakt allerlei nieuwe toepassingen mogelijk. De PC wordt dan ook, zowel zelfstandig, als aanvullend op mainframe en minisystemen, een steeds belangrijker automatiserings-instrument.

Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de totale investering in PC automatisering, die van andere systemen heeft overtroffen en dat er een aantal nieuwe specialismen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld lanbeheerder en begeleider persoonlijk computergebruik.

Toepassingsgebieden

Deze veranderingen resulteren in een groeiende behoefte aan PC deskundigheid op diverse nivo's en op een groot aantal verschillende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn kantoorautomatisering, kleinschalige systeem-ontwikkeling (het bouwen van relatief kleine en eenvoudige systemen voor stand-alone gebruik of in kleine netwerken), informatiecentra (afdelingen binnen bedrijven die ondersteuning bieden aan eindgebruikers) en het ontwikkelen van complexe client-server applicaties.

Werving en selectie

De PC omgeving vraagt een geheel eigen aanpak om de juiste expertise, in de juiste vorm op de juiste plaats te krijgen. De activiteiten van PC Pool concentreren zich op het werven en selecteren van PC deskundigen voor bedrijven die op zoek zijn naar PC expertise. Daartoe beschikt PC Pool over een geautomatiseerd systeem, waarin van een groot aantal PC deskundigen opleiding, kennis en ervaring zeer gedetailleerd zijn vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk zeer snel de juiste deskundige te selecteren.

Onze medewerkers

PC Pool heeft de beschikking over ervaren en zeer ervaren PC deskundigen alsmede net afgestudeerden die hun pas verworven kennis in de praktijk willen brengen. Wij bemiddelen zowel voor een vast dienstverband als voor de tijdelijke inzet van medewerkers voor detacheringsopdrachten en projecten.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op, zie onze info pagina, of stuur een bericht per E-mail.

Terug naar PC Pool homepage

Copyright © 2004 PC Pool B.V.
email: info@pcpool.nl.